Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘PDA’

Ductus Arteriosus

Ductus Arteriosus är en shunt i hjärtat som under fostertiden förbinder den stora kroppspulsådern (aortan) med lungpulsådern. Fostrets blod syresätts inte i lungorna utan i moderns moderkaka. Ductus Arteriosus blir då en genväg för blodet förbi lungorna.

I normala fall så sluts ductus vid eller inom två veckor efter födseln men särskilt för tidigt födda barn kan drabbas av öppetstående ductus (PDA). Då ductus inte sluts efter födseln kan redan syresatt blod i aorta passera tillbaka till lungorna. Det ökade blodflöde genom lungorna blir en stor belastning på de omogna lungorna hos ett barn som är för tidigt fött. Om barn med öppetstående ductus ligger i respirator kan detta ofta medföra att man får skruva upp respiratortrycket och syrgastillförseln eftersom de blir instabila. Tillståndet kan också höras med stetoskop som ett blåsljud och märkas genom en kraftigare puls i ljumskarna. För att få en säkrare diagnos undersöks hjärtat med ultraljud och/eller dopplerundersökning.

För att sluta ductus kan man ge medicin vilket gjordes i Nelia och Liljas fall. Då ges ibuprofen (Pedea) vilket minskar halten prostaglandin som är ett hormonliknande ämne vilket håller ductus öppen. Nelia fick tre doser Pedea och hennes ductus minskade men inte tillräckligt. Hon opererades och ductus stängdes med clips. Lilja svarade bättre på medicinen men hon fick en infektion vilket gjorde att ductus öppnade sig igen. Även hon opererades.

Teckningen över hjärtat är ritad av mig.

Annonser

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: